SKŁAD OSOBOWY KOMISJI NAUK CHEMICZNYCH PRZY ODDZIALE POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KATOWICACH NA KADENCJĘ 2023-2026

Przewodniczącaprof. dr hab. Marzena DZIDA
e-mail: marzena.dzida@us.edu.pl
Z-ca przewodniczącejdr hab. Barbara FEIST, prof. UŚ
e-mail: barbara.feist@us.edu.pl
Z-ca przewodniczącejprof. dr hab. Grzegorz ZADORA
e-mail: grzegorz.zadora@us.edu.pl
Sekretarzdr Karina KOCOT
e-mail: karina.kocot@us.edu.pl

Siedziba: Uniwersytet Śląski, Instytut Chemii
40-006 Katowice, ul. Szkolna 9, tel. 32 / 359-15-45 (sekretariat)


L.p.Imię i nazwisko / tytułAfiliacja
1.Baranowska Irena
prof. dr hab. 
Pol.Śl.
2.Bąk Andrzej
dr hab. prof. UŚ
3.Buhl Franciszek
prof. dr hab.
4.Dabioch Marzena
dr
5.Daszykowski Michał
prof. dr hab.
6.Dzida Marzena
prof. dr hab.
7.Feist Barbara
dr hab. prof. UŚ
8.Flakus Henryk
prof. dr hab.
9.Kocot Karina
dr
10. Kowalska Teresa
prof. dr hab.
11.Kozik Violetta
dr hab. prof. UŚ
12.Kucharski Stanisław
prof. dr hab.
13.Kuś Piotr
dr hab. prof. UŚ
14.Kwapuliński Jerzy
prof. dr hab.
ŚUM
15.Machura Barbara
prof. dr hab.
16.16. Malicka Ewa
dr hab. prof. UŚ
17.Marczak Wojciech
prof. dr hab.
UHP
18.Mrowiec Henryk
prof. dr hab.
19.Musiał Monika
prof. dr hab.
20.Nowakowski Janusz
doc. dr
21Pluta Irena
dr hab. prof. GIG
GIG
22Polański Jarosław
prof. dr hab.
23Pyka Alina
prof. dr hab.
ŚUM
24.Pytlakowska Katarzyna
dr hab. prof. UŚ
25.Sitko Rafał
prof. dr hab.
26.Smoliński Adam
prof. dr hab.
GIG
27.Stanimirova-Daszykowska Ivana
dr hab. prof. UŚ
28.Śliwiok Józef
prof. dr hab.
29.Walczak Beata
prof. dr hab.
30.Zadora Grzegorz
prof. dr hab.
UŚ/IES
31.Zawisza Beata
prof. dr hab.